Archives

All posts for the month juli, 2016

Conceptplannen

Het proces stuurt uiteraard de integratie van resultaatgerichte scenario’s waarbij commitment van de systeemintegratie win-win situaties creëert. De eerste aanzet is uiteraard uitgangspunt bij de inventarisatie van consistente conceptplannen waarbij het kader voor de markt cruciaal is. De kerncompetentie dient daarom te focussen op de inventarisatie van in elkaar grijpende business architecture waarbij input van de communicatie voorop staat. Human capital stuurt tevens de ontwikkeling van resultaatgerichte supply chain processen waarbij afstemming met de stakeholders voorop staat. De kerncompetentie moet tenslotte een opstap bieden voor de definitie van onderling afhankelijke conceptplannen waarbij het belang van de werkgroepen cruciaal is.
De factor mens stuurt uiteraard de definitie van onderling afhankelijke targets waarbij het belang van de stakeholders win-win situaties creëert. De organisatieontwikkeling schept hoe dan ook voorwaarden voor de implementatie van eenduidige targets waarbij afstemming met strategisch beleid voorop staat. De factor mens hangt desalniettemin nauw samen met het aansturen van in elkaar grijpende business models waarbij de feedback van new business development leading is. Human capital dient tevens te focussen op de inventarisatie van optimale business models waarbij afstemming met strategisch beleid wordt aangestuurd. De organisatieontwikkeling moet uiteraard een opstap bieden voor de ontwikkeling van onderling afhankelijke organisatie-onderdelen waarbij commitment van de taskforce cruciaal is.
De missie moet hierdoor een opstap bieden voor de inventarisatie van resultaatgerichte business models waarbij de structuur van de werkgroepen leading is. De kerncompetentie moet uiteraard een opstap bieden voor de integratie van eenduidige organisatie-onderdelen waarbij het kader voor de projectorganisatie voorop staat. Human capital dient hierdoor te focussen op de insteek van complexe mijlpalen waarbij de synergie met het management win-win situaties creëert. Het management moet met name meerwaarde leveren bij het aansturen van optimale business units waarbij het belang van de communicatie cruciaal is. Human capital dient desalniettemin te faciliteren bij het aftimmeren van in elkaar grijpende targets waarbij afstemming met strategisch beleid leading is.
Human capital stelt desalniettemin eisen aan de ontwikkeling van efficiënte business architecture waarbij commitment van de projectorganisatie wordt aangestuurd. De organisatieontwikkeling moet uiteraard een opstap bieden voor de insteek van complexe supply chain processen waarbij input van de taskforce wordt aangestuurd. De kerncompetentie moet desalniettemin meerwaarde leveren bij de terugkoppeling van in elkaar grijpende business architecture waarbij de synergie met strategisch beleid toegevoegde waarde levert. De factor mens hangt desalniettemin nauw samen met de terugkoppeling van pro-actieve targets waarbij afstemming met de taskforce cruciaal is. Het management is tenslotte uitgangspunt bij de insteek van consistente mijlpalen waarbij afstemming met de projectorganisatie wordt aangestuurd.

Helemaal uitgelezen? Wow! komt zo 1 op 1 uit de bullshit generator. 😉